En guide till Fordonsspårning

FordonsspårningDe företag som har en fordonsflotta, exempelvis ett åkeri, ett taxibolag, en målerifirma eller ett företag som sysslar med hemtjänst eller städning i hemmen, kan ha stor nytta av fordonsspårning. För många företag är nog också fordonsspårning närapå ett måste.

Fordonsspårning är bra både för verksamheten och för personalen – företaget får överblick över sina fordon, en rationaliserad verksamhet, kostnadsbesparingar och en tydlig journal, medan chauffören får en tryggare arbetsmiljö eftersom arbetsgivaren har koll på vart han eller hon befinner sig ifall något skulle inträffa.

Vilken information söker du?


• Vad är fordonsspårning?

• Varför fordonsspårning?
• Vilka är fördelarna med fordonsspårning?

• Hur fungerar fordonsspårning?

• Vad kostar fordonsspårning?

• Hur väljer jag system för fordonsspårning?


Vad är fordonsspårning?

Fordonsspårning innebär att man använder sig av GPS för att hålla koll på vart en viss bil befinner sig. GPS står för Global Positioning System. GPS-systemet utvecklades på 1960-talet redan och används idag runt om i världen. Det används dagligen såväl på land som till havs och i luften, antingen för att kunna hitta mellan punkt A och punkt B eller för att kunna följa och spåra olika objekt av intresse. Många har nog hört ordet GPS i samband med bilar, men fordonsspårning är inte samma sak som det GPS-system som många har i sina bilar för att enklare kunna navigera och hitta dit man ska. Den GPS som ligger bakom fordonsspårning bygger på samma princip, men användningsområdet skiljer. GPS-system används också i många andra sammanhang, exempelvis för att navigera till sjöss eller för att hitta bortsprungna barn.

Om du är osäker på vad ditt företag behöver vänligen fyll i det korta formuläret ovan så hjälper vi dig!

Företag där fordonsparken utgör en stor del av den dagliga verksamheten använder ofta fordonsspårning för att kunna rationalisera verksamheten och minska på kostnaderna. Genom att använda fordonsspårning kan man exempelvis övervaka:

  Fordonsspårning
 • Hastigheten
 • Tomgångskörning
 • Tider
 • Rutter
 • Tidtabeller
 • Underhåll
 • Start och avstängningMed dessa uppgifter kan man exempelvis få ett underlag för att kunna jobba för att få ner bränslekostnaderna, vilket ofta är den största rörliga kostnad som ett företag med stor fordonsflotta har.

GPS-enhet
Det finns många olika typer av GPS-sändare för fordonsspårning. De finns i olika prisklasser och med olika funktioner. Man brukar skilja mellan passiva GPS-enheter och realtidssystem. De passiva GPS-enheterna skapar en logg över fordonets rutt, dess riktning och hastighet. Dessa data sparas på ett minneskort och kan hämtas in vid ett senare tillfälle och analyseras för att exempelvis ha som körjournal eller ha som underlag för att optimera ett fordons resväg.

Realtidsystem
Ett realtidssystem jobbar däremot hela tiden i realtid. Det signalerar fordonets placering med jämna mellanrum via en satellitlänk till GPS-databasen. Informationen kan hämtas direkt över internet och med hjälp av denna kan man se den exakta positionsinformationen (och mycket mer) för samtliga fordon som man har utrustat med en sådan förmedlingsenhet.

Läs mer: Vad är fordonsspårning?

Varför fordonsspårning?

Det finns massor av användningsområden för fordonsspårning. Vad man ska använda systemet till beror mycket på vilken verksamhet man sysslar med, men också vilket av systemen man väljer – ett passivt system eller ett realtidssystem – eftersom de båda fungerar rätt så olika.

 • Säkerhet. En fördel med att använda fordonsspårning är att man alltid vet vart såväl fordon som personal befinner sig. En bank, ett finansbolag eller ett vaktbolag kan därför använda sig av fordonsspårning för att öka säkerheten för personalen och för företaget.
 • SOS. Till de flesta fordonsspårningssystem kan man koppla en larmknapp, vilket ger en direktlänk till SOS. Perfekt för exempelvis värdetransporter.
 • Övervakning. Med fordonsspårning får man en bra översiktsbild över vart fordon befinner sig. Det innebär att ifall man exempelvis bedriver en taxiverksamhet, kurirverksamhet eller hyrbilsverksamhet gör fordonsspårningen att det är enkelt att lokalisera vart bilarna befinner sig, så att man kan lägga ut uppdrag och körningar på optimalt bästa sätt.
 • Körjournal. Med fordonsspårning får man dels en komplett körjournal och dels en värdefull statistik som man kan ha nytta av i många sammanhang, allt ifrån att optimera verksamheten till att ha som bevis inför försäkringsbolaget ifall något skulle ha inträffat.
 • Lokalisering. För team som jobbar med exempelvis räddning och säkerhet ger fordonsspårning en möjlighet att kunna lokalisera varandra, men också att kunna planera sitt uppdrag mer detaljerat.
 • Rationalisering. Med den statistik som man får fram av fordonsspårningen ser man exakt vart fordonet kört och varit parkerat med alla tidsangivelser tydligt presenterade. Detta kan man använda för att rationalisera och effektivisera sin verksamhet, för att ändra på ruttplanering eller byta ut sådana resor som inte är lönsamma.

De punkter jag har nämnt här ovan är framförallt anpassade för realtidssystem. Ett passivt system fungerar inte på samma sätt riktigt, utan de fungerar mer som en registrering över alla bilresor som görs med bilen. Där handlar det mer om statistik och data som samlas in för senare analys.

Vilka är fördelarna med fordonsspårning?

Att kunna följa sin bil och se vart den åker kan vara ett roligt nöje, men faktum är att GPS-spårningssystem inte alls bara är till för skojs skull. De ger många fördelar till såväl privatpersoner som till företag.

Förbättrad körförmåga. Med fordonsspårning får man inte bara koll på vart fordonet befinner sig och har befunnit sig – den data man får fram säger också en hel del om chaufförens beteende. Exempelvis kan man se ifall föraren har bilen mycket på tomgången eller ifall han eller hon ofta överskrider hastighetsgränserna. Man kan lära av det som framkommit, men också ställa in GPS-systemet att larma när föraren exempelvis överskrider hastighetsgränsen. På så sätt bidrar fordonsspårningen till färre trafikolyckor, mindre bränsleförbrukning, mindre påverkan på miljön och mindre slitage på fordonet.
Fordonsspårning
Maximerad effektivitet. Fordonsspårningen visar hur många fordon som används för närvarande, vilka fordon som används ofta respektive sällan, hur många och hur långa rutter man kör, hur lång tid respektive rutt tar, fordonens bränsleförbrukning, tid fordonet står parkerat och så vidare i all oändlighet. Genom att analysera den informationen kan man effektivisera företagets verksamhet. Man kan hitta de mest optimala rutterna, förändra fordonens väg i realtid beroende på trafiksituationen just för stunden, hitta det fordon som är närmast den plats där det behövs ett fordon, hitta vilka fordon man kan behöva fler av respektive vilka man kan sälja iväg. Man kan minska sina bränslekostnader, få mindre dötid och helt enkelt få en mer effektiv verksamhet.

Hur fungerar fordonsspårning?

Fordonsspårningsutrustning har flera komponenter. Dels måste man ha en GPS-sändare och dels en mottagare. De system som jobbar i realtid kräver en dator med internetuppkoppling så att den information som skickas från fordonen kan tas emot för analys och utvärdering i de webbaserade programmen. Numera finns också mobila lösningar så att man kan se informationen direkt på sin smartphone istället för att vara beroende av en dator.

Vad kostar fordonsspårning?

Det finns flertalet leverantörer av system för fordonsspårning. Några av de mest kända är Tom Tom, Total Car Sweden, GPS Logic, Lease Plan, Axtech och Scania Fleet Management. Vilken leverantör man ska välja är en smaksak. Alla tillhandahåller flertalet enheter för fordonsspårning som passar alla slags behov och till humana priser. När man funderar på att investera i fordonsspårning bör man snarare se till vilket behov man har och hitta ett system för fordonsspårning som uppfyller dessa behov, snarare än att stirra sig blind på vilka leverantörer som finns. Det finns utrustning för fordonsspårning som passar till alla typer av fordon och till alla slags verksamheter, det gäller bara att hitta rätt utifrån de behov man har.

Om du vill jämföra priser och leverantörer på fordonsspårning, vänligen fyll i det korta formuläret ovan.

Priserna på GPS-sändare och annan utrustning för fordonsspårning har gått ner de senaste åren. Idag kan man hitta GPS-spårare för en tusenlapp, men då handlar det om de allra enklaste modellerna anpassade för privatpersoner. För professionellt bruk får man lägga på några tusenlappar mer för att komma till de billigaste modellerna. Dessutom tillkommer kostnad för abonnemang. Hur mycket utrustning för fordonsspårning kostar beror på hur avancerade funktioner man vill ha och hur många bilar man har som man vill installera utrustningen i. Man kan också välja till ytterligare delar i utrustningen, exempelvis möjlighet att via sin smartphone få ta del av den information som skickas från fordonen. Man kan också komplettera med en skärm där fordonets förare själv kan ta del av informationen.

Det vanligaste är att fordonsspårning för företag kostar omkring fem kronor per dag och per fordon, men denna summa kan förstås variera beroende på vilket fordonsspårningssystem man väljer och antalet fordon som involveras. Dock kan denna summa ändå vara en bra riktlinje.

Läs mer: Priser på fordonsspårning

Hur väljer jag system för fordonsspårning?

När man ska investera i ett system för fordonsspårning är det viktigt att man funderar på vilket behov man har. Först och främst ska man välja mellan passiv eller aktiv (realtid) spårning. Därefter behöver man sätta sig ner och fundera på vilka funktioner man vill ha på sitt fordonsspårningssystem och vad det är tänkt att man ska använda systemet till.

På så sätt kommer man att få fram ett antal spårningssystem att välja bland som uppfyller de behov man har. Vidare kan man ta ställning till vilken leverantör man ska välja och då rekommenderas det att man väljer en som har funnits på marknaden ett tag och som har många återförsäljare och installatörer här i Sverige, eftersom man efterhand kan komma att behöva support eller reservdelar.

Sprid vidare