Finns det billiga frankeringsmaskiner?

DET FINNS MÅNGA FÖRDELAR med att använda en frankeringsmaskin istället för att manuellt sätta på frimärken och gå med breven till brevlådan – det sparar tid och pengar åt företaget och ger bättre överblick över totalkostnaderna för posthanteringen. Men är det en lönsam investering för alla företag? Låt oss titta närmare på några av frågeställningarna som kan vara avgörande inför att ta steget över till en frankeringsmaskin.

Har storleken betydelse?

Frankeringsmaskin
Frankeringsmaskiner finns i olika storlekar och med varierande kapacitet, för att passa såväl mindre som större företags behov. Det är av största vikt att göra en korrekt bedömning av vilken kapacitet hos maskinen som behövs, för att kunna få ekonomi i den – en för stor maskin blir för dyr i förhållande till den insparade portokostnaden och en för liten klarar inte att göra jobbet. Vissa fabrikat av frankeringsmaskiner kan fås uppbyggda i moduler, så att de kan byggas på eller förändras om företaget som använder dem växer eller får förändrade behov när det gäller frankeringen, utan att hela maskinen måste bytas ut.

En mindre frankeringsmaskin från de ledande tillverkarna kan i dagsläget köpas för i storleksordningen runt 10 000 kr. Priskonkurrensen för mindre frankeringsmaskiner är stor, och utbudet av relativt generiska maskiner likaså, medan utvecklingen för större maskiner ligger relativt stabil sedan ett antal år tillbaka.

Alternativet att hyra en maskin erbjuds också av flera aktörer på marknaden, vilket kan vara lämpligt för det lilla företaget som känner att ett köp kan vara svårt att räkna hem eller för den som exempelvis förutser att verksamheten står inför förändringar. Ett hyresavtal kan ofta innehålla service av maskinen, något som också kan vara en trygghet när det gäller att bedöma de finansiella effekterna av ett byte från frimärken till maskin.

För att få gratis offerter på frankeringsmaskiner som passar ditt företag är allt du behöver göra att fylla i det korta formuläret ovan!


Gör en investeringskalkyl!

För att svara på frågan om en frankeringsmaskin är lönsam för ett visst företag, behöver man göra en investeringskalkyl. KalkylVid användning av frankeringsmaskin frankeras breven med ett lägre porto än vid användning av frimärken, vilket är den främsta källan till minskade kostnader och en besparing som byggs på över tid – ju längre tid maskinen används, desto mer sparade frimärkspengar ackumuleras. Företag med stora volymer post når också snabbare effekt i form av sänkta portokostnader, men det är inte hela sanningen om lönsamheten, eftersom detta måste jämföras med kostnader för den maskin som väljs.

Ett enkelt överslag kan göras med hjälp av denna formel, där siffran Y står för företagets normala förbrukning av frimärken per dag, för att få fram portorabatten som erhålls när maskinen används:

22 dagar/månad x (X kr rabatt x Y frimärken/dag) = Z sparade portokronor

Portorabatten varierar beroende på om breven lämnas i brevlåda, på postkontoret eller hämtas upp av Posten, vilket gör att siffran X i formeln inte är konstant. Kostnader för licens för frankeringsmaskiner tillkommer också och måste vara med i kalkylen. Pengarna som sparas in på porto ska, förutom själva investeringskostnaden under avskrivningstiden och licenser, ställas i proportion till driftskostnaden för att avgöra om det lönar sig att köpa en frankeringsmaskin. Kostnaderna för investering, drift och licenser minus siffran Z utslaget per månad måste alltså vara mindre än ordinarie frimärkskostnader för att det ska vara en lönsam investering. Om man bestämmer sig för att hyra en maskin räcker det naturligtvis att jämföra hyra, driftskostnader och den intjänade portorabatten med vad posthanteringen utan frankeringsmaskin normalt kostar.

Arbetstid är också pengar, något som är lätt att glömma bort. Fundera därför på vad arbetstiden som personalen lägger ned på att köpa in frimärken, manuellt väga, frankera och lämna in posten kostar när lönsamheten för en eventuell frankeringsmaskin beräknas.

Det gäller att hitta den rätta

Svaret på frågan om en frankeringsmaskin är billigare än frimärken beror alltså på ett flertal faktorer som varierar mellan olika företag, så att göra sina kalkyler utifrån företagets specifika parametrar är nödvändigt. Lika viktigt är att bedöma de olika alternativ som finns på marknaden med avseende på modeller för köp eller hyravtal – det finns frankeringslösningar för de flesta typer av företag, men det är avgörande att välja rätt maskin för era behov. Det som är en billig maskin för den ena, kan vara en dyr maskin för den andra.

Om du vill ha offerter från ledande leverantörer av frankeringsmaskiner, för att kunna hitta det billigaste alternativet för dig, vänligen fyll i foruläret ovan.

Sprid vidare