Bli bättre på presentationer

Caroline Wetter's picture

Antoni Lacinai vet hur man gör sina presentationer 10 gånger bättre. Han menar att det ofta är fem fel som de flesta av oss gör:

1. Ingen ögonkontakt. Många tittar inte sina åhörare i ögonen eller så flackar blicken. Ett annat fel är att bara stirra på en person i publiken. För att inge förtroende våga istället vila blicken i tre sekunder innan du byter till nästa person.

2. Dina armar och händer är limmade i sidan av din kropp vilket ser stelt ut. Låt istället armarna frigöras från sidorna. Använd dem till att förstärka dina ord. Däremellan kan de hänga neråt sidorna men kom ihåg att jobba mer med armarna.

3. Vi fyller ofta ut pauser med ”eeeee”, ”ocheeeeeee”, ”hejeeeee”, ”idageeeee”, ”vieeeee” osv. Istället kan dessa ord ersättas med tystnad. Andas in i stället, tänk punkt, mellanrum, stor bokstav, ny mening, nytt stycke, nytt kapitel. Det är där pauserna ska vara.

4. Du börjar och avslutar svagt. Faktum är att det är just i början och i slutet som deltagarna minns mest av vad du säger och gör. I mitten minns de nästan ingenting. Se därför till att du vet exakt vad du ska säga i början – och att det är intressant. Se till att du är mycket tydlig i ditt avslut med till exempel en klar summering och tydliga förväntningar på vad som händer sen.

5. Du använder PowerPoint, gör inte det.

Ge exempel på hur man kan inleda en presentation för att skapa intresse hos publiken?

– Inledningen är viktig eftersom publiken minns den, vare sig den är bra eller dålig. En berättelse med en relevant poäng är en bra början. Några stenhårda fakta är en annan. En fråga som väcker tankar är en tredje.

Hur håller man en publiks uppmärksamhet under hela presentationen? Vilka fallgropar finns där publiken tappar intresset?

– Det är väldigt få som klarar att göra det. En typisk fallgrop är att använda abstrakt språk som inte går att ta på, eller branschslang, interna förkortningar och så vidare. Bästa sättet att hålla uppmärksamheten är att vara relevant och att ge berättelser med innehåll som publiken kan se, höra, känna, lukta, smaka.

Du säger att man inte ska använda PowerPoint, varför inte?

– Våra hjärnor fixar inte att tolka en slide samtidigt som vi ska lyssna på talaren. Men det är klart, har du en relevant bild så kan den hjälpa dig. Annars inte.

Har du några tips på hur man kan kontrollera sin eventuella nervositet inför en presentation?

– Det finns många. Först: ställ dig i en superman eller wonder woman - pose. Under 120 sekunder strax innan du ska presentera. Ditt stresshormon går ner och din fokus ökar. Sedan ska du andas lugnt och djupt ner i magen. Lär dig inledningen och avslutningen utantill. Och slutligen: Tänk att alla i publiken är människor som vill att du ska lyckas.

Antoni Lacinai hjälper människor och företag att växa genom att få dem att förbättra sin kommunikation och sitt agerande i möten men andra människor. Detta så att de till exempel blir bättre chefer, säljare, talare eller effektivare som team. Är du intresserad hittar du mer på lacinai.se

Sprid vidare