Priser för uthyrning av frankeringsmaskiner

Frankeringsmaskiner är det billiga, effektiva och rationella sättet för företag och föreningar att adressera brev till kunder och medlemmar. Med några få enkla knapptryckningar kan frankerade kuvert skrivas ut för såväl massutskick som enskilda försändelser. Det går både att köpa och hyra frankeringsmaskiner.

Avtal med Posten - billigare porto!

Genom avtal med svenska Posten AB kan kostnaderna minskas då portot är lägre för förbetalda brev. Brev som ska skickas läggs i särskilda lådor som ges till Posten varpå de scannar av kuverten och enkelt och smidigt – framförallt billigare – skickar en faktura till dig med portoavgifterna.

Frankeringen sker med hjälp av särskilda frankeringsmaskiner, som helt enkelt är en speciellt anpassad skrivare som skriver antingen direkt på kuvert eller skriver ut klisterlappar som enkelt kan klistras fast på kuverten.

Dessa frankeringsmaskiner är tack vare den tekniska utvecklingen gått ner i pris så att även småföretag kan ha råd att köpa egna maskiner eller hyra frankeringsmaskinerna. Kostnaderna sträcker sig från några hundralappar per månad i hyra för små maskiner och några tusenlappar för stora. Man kan också köpa frankeringsmaskinerna direkt, men då kan man tvingas stå för till exempel support och installation själv. Har man ett litet företag där det inte finns någon egen teknisk avdelning kan det vara att rekommendera att leasa frankeringsmaskinerna.

För att få gratis offerter på frankerinsgmaskiner från ledande leverantörer är allt du behöver göra att fylla i formuläret ovan!

Avbetalningstiden för en investering i en frankeringsmaskin betas snabbt av tack vare arbetseffektiviseringen. Både den arbetstid som krävs för att frankera och adressera brev minskar – dessutom ser det mycket mer professionellt ut med tryckta brev.

Bättre kontoll av kostnader

En frankeringsmaskin har också den fördelen att man via datorprogram och statistikföring för bättre kontroll över frankeringskostnaderna. Istället för att för hand behöva notera varje utskick kan man enkelt läsa statistiken i frankeringsmaskinens styrprogram för att få en detaljerad syn på kostnaderna för utskicken.

Vissa modeller av frankeringsmaskiner har till och med vågar, så att det enkelt kan avgöras vilket porto som ska användas. Aldrig mer ska du behöva få utskick återsända från Posten för att portot var för litet!

Det allra smidigaste med frankeringsmaskiner är att de kan ”laddas” med pengar, ungefär som ett kontantkort på en mobiltelefon, fast med porto. Förutom att portot då blir lägre än för frimärken, slipper du böket med att väta och klistra dit frimärkena på varje kuvert – en tidskrävande som tar mycket arbetstid i anspråk når volymerna sänd post blir lite större.

Uthyrning av frankeringsmaskiner

Fördelarna med att hyra frankeringsmaskin är att du får all den support du behöver, vare sig det är teknisk eller annan hjälp. Om du har ett företag som växer väldigt snabbt kan även uthyrning vara ett bättre alternativ då dina postutskick kanske ökar mycket väldigt snabbt. Då kan du lätt byta mellan modeller med olika funktioner iställer för att "fastna" med en.

Slutligen kan det sammanfattas som så att frankeringsmaskiner är ett måste för dig som har ett företag eller en förening och vill spara tid och pengar på dina postutskick. Frankeringsmaskiner är ett effektivt och enkelt sätt att rationalisera postgången och får ditt företag att verka etablerat och professionellt.

Klicka här för mer generell information om frankeringsmaskiner och olika modeller som finns tillgängliga.

Sprid vidare