Vad är fordonsspårning?

De flesta av oss har säkert kommit i kontakt med GPS-system för privatpersoner, det vill säga att med hjälp av satelliter navigera i trafiken. För yrkeschaufförer och transportföretag finns närbesläktade system för fordonsspårning (ibland används den engelska termen fleet management), men som används i ett vidare perspektiv utöver att fastställa position och hastighet.

Användningsområden för fordonsspårning

lastbil
Fordonsspårning innebär att man genom GSM- och GPS-teknik samlar in och sparar information om hur en fordonsflotta används. Vinsten med att göra detta är att utnyttjandet av fordonsparken kan optimeras genom att en enhet som installeras i varje fordon kommunicerar var den befinner sig och skickar alla sorters driftsinformation tillbaka till användarens server för att där analyseras. Fordonsspårning används för många typer av fordon: hantverksbilar, tjänstebilar, servicebilar, lastbilar och till och med båtar.

Ett system för fordonsspårning kan underlätta för dig som företagare att fatta snabba beslut som bidrar till förbättrad effektivitet och kundservice exempelvis genom att berätta vilken anställd som är närmast ett nytt uppdrag och på så sätt kan hjälpa kunden snabbast. Företaget kan också spara pengar genom att analysera information om hur dess fordon används – körda rutter, bränsleförbrukning, mätarställning och hastighet. Användningsområdena är många; här är några exempel:

pilTillförlitliga körjournaler och tjänstemilsrapporter baserade på körtider, färdrapporter och privata mätarställningar kan genereras direkt ifrån systemet, istället för att skrivas manuellt. Detta minskar företagets administrationsbörda, kan samköras med lönesystem och underlättar rapportering till Skatteverket.

pil För att ge bättre kontroll på fordonsflottan och arbetstider genom att man kan se hur fordon och förare rör sig både i realtid och bakåt i tiden.

pil Göra ekonomiska förbättringar genom att använda företagets fordon mer effektivt: analysera rutter, hastigheter och bränsleförbrukning för att se var besparingar kan göras.

pil Positionering av fordon vid eventuell stöld så att de lättare kan återfinnas. Detta kan sänka företagets kostnader genom att ge reducerad självrisk och försäkringspremier.

pil Förbättrad kundservice genom att kontrollera var leveranser och servicefordon befinner sig i realtid, körorder kan skickas direkt till förarna genom systemet.

pil Ökad trafiksäkerhet, minskade risker och miljövänligare körning genom analyser av körmönster, hastigheter, tomgångstider och utsläppsmängder. Miljövänlig körning kan också spara pengar åt företaget.

Hur funkar fordonsspårning?

För att börja använda sig av fordonsspårning, krävs förutom de komponenter som
gps ingår i själva systemet också en dator med internetuppkoppling, så att informationen som skickas från enheterna ute i fordonen kan tas emot för analys i de webbaserade gränssnitten. Flera leverantörer av system för fordonsspårning erbjuder även mobila lösningar för Smartphones (så kallade appar), vilket gör att användaren kan bära systeminformationen med sig även utanför kontoret.

Gemensamt för de flesta typer av system på marknaden är att informationen som de ger gör det lättare för företag att gå ifrån pappersbaserade system till elektroniska, vilket minskar felrisken vid manuell datainmatning och förenklar företagets rutiner.

Om du vill få den senaste prisinformationen från ledande leverantörer av fordonspårning, fyll it det kort formuläret ovan. Våt tjänst är helt gratis!

Sprid vidare